แจ้งคอสะพานชำรุด สายนาห่อม-เดชอุดม
นายณัฐพงศ์ ก้อนทอง, 08 ตุลาคม 2562 11:10
ไอพี:192.168.1.25
ได้ประสานส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ และแก้ไขครับ