แจ้งคอสะพานทรุด สายนาห่อม - เดชอุดม (สะพานลำห้วยอารีย์ บ้านหนองบัวอารีย์) เส้น 2192
ปุญญพัฒน์ กาเมือง, 25 กันยายน 2562 10:56
ไอพี:119.42.68.241
คอสะพานชำรุดเนื่องจากพายุ เป็นโพรงขนาดใหญ่ มีโอกาสทรุด เส้น 2192 นาห่อม-เดชอุดม
สะพานลำห้วยอารีย์ แจ้งทาง อบจ.ซ่อมด่วนครับ ตอนนี้ทาง อบต.นาห่อม เอาที่แผงไปกั้นไว้ชั่วคราวครับ