โครงการรับทำวีซ่าพม่า
เคน, 22 กันยายน 2557 13:20
ไอพี:183.89.94.182

ศูนย์รับทำวีซ่าพม่า และรับแปลเอกสาร SPCENtER ยินดีให้บริการรับยื่นขอวีซ่าพม่าประเภทต่างๆและ รับทำวีซ่าอินเดีย, รับทำวีซ่าจีน รับแปลเอกสารหรือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องครับ

ที่อยู่สำนักงานศูนย์รับทำวีซ่าพม่า และ รับแปลเอกสาร SP-CENtER อาคารมหาทุนเกษมกิจ ชั้น 4 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 มือถือ. 086-338-9935 สำนักงาน 02-632-8271

ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆในการยื่นขอวีซ่าพม่าจำเป็นต้องถือวีซ่าประเภทท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจโดยต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และวีซ่าพม่าประเภทนักท่องเที่ยวหรือประเภทนักธุรกิจก็ได้และอาจขอวีซ่าล่วงหน้าได้ที่สถานทูตพม่าประจำประเทศไทย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าพม่า