โครงการรับทำวีซ่าจีน
ken, 22 กันยายน 2557 13:06
ไอพี:183.89.94.182
ขอวีซ่าจีน : ศูนย์รับทำวีซ่าจีน ขอวีซ่าจีนไม่มีเวลา ยุ่งยากเกินไป มีบริการขอวีซ่าจีน ติดต่อเราได้ทุกวัน สายด่วน กิฟท์ศรี 081-822-0054 สำนักงานโทร. 02632-8271
ศูนย์รับแปลเอกสารและ รับทำวีซ่าจีนSPCENtER

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าจีน

SPCENtER เป็น ตัวแทนยื่นขอวีซ่าจีน ในนามของท่านได้ตามระเบียบการใหม่ของสถานทูตจีนที่ กำหนดให้ตัวแทนท่องเที่ยวต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานเพื่อบริการรับทำ วีซ่าจีนดังกล่าว

มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าจีนเพิ่มมากขึ้น โดยต้องระมัดระวังไม่ให้มีการผิดพลาดของเอกสารในขณะยื่น เนื่องจากมีผู้ยื่นขอวีซ่าจีนเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ทางศูนย์รับทำวีซ่าของเราจึงขอนำเสนอข้อมูลที่มีการปรับปรุงตามกฎระเบียบการ ยื่นเอกสารขอวีซ่าจีน