ลืมใบเสร็จลงทะเบียนประชุมการแพทย์ฉุกเฉิน
ติพันธ์, 03 กันยายน 2557 11:03
ไอพี:1.10.255.22
สวัสดีครับ ผมเข้าร่วมการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 1 2557 แต่ผมลืมรับใบเสร็จค่าลงทะเบียนครับ ไม่ทราบว่าทาง อบจ.อุลฯสามารถส่งใบเสร็จมาให้ได้ไหมครับ

ที่อยู่ อบต.ลำดวน 11 หมู่ 11 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220