ข่าวประกาศประกวดราคา

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จำนวน 10 ลำ 02 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีรตเสริมเหล็ก สายบ้านวังกางฮุง หมู่ที่1 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 31 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 10 คัน 31 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผึ้งตก หมู่ที่4 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านหนองขาม หมู่ที่10 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 27 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตูม หมู่ที่6 ตำบลโนนกุง - บ้านคำแคน หมู่ที่4 ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 26 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างหลังคาอัฒจันทร์ด้านทิศตะวันตกสนามฟุตบอลกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 24 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 10 คัน 23 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จำนวน 10ลำ 20 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยผับ สายบ้านผึ้งตก หมู่ที่4 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านนาโนนเหนือ หมู่ที่2 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 13 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา วัฒนธรรมแห่งศรัทธาสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ.) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 13 สิงหาคม 2564 pdf
ดูข่าวประกาศประกวดราคาทั้งหมด

 
ประกาศร่าง TOR

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.3181 บ้านห้วยข่า - บ้านคำบาก ทางหลวงหมายเลข 2254 (ตอนห้วยข่า) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 20 มกราคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายอบ.ถ.1-0126 บ้านดอนใหญ่ - บ้านหนองแสงใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 20 มกราคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายอบ.ถ.1-0126 บ้านดอนใหญ่ - บ้านหนองแสงใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 20 มกราคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(สน.ศท.3/12) จำนวน 1 หลัง 25 มิถุนายน 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 31 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0085 อำเภอบุณฑริก - บ้านหนองแปน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อบ.3181 บ้านห้วยข่า - บ้านคำบาก ทางหลวงหมายเลข 2254 (ตอนห้วยข่า)อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง สาย อบ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซองแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
ดูข่าวประกาศร่าง TOR ทั้งหมด

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน หมู่ที่19 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 29 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0097 บ้านนาสีดา - บ้านกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 28 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 11 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชาสมบูรณ์ หมู่ที่6 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่6 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสามัคคี หมู่ที่12 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านก้อนเส้า หมู่ที่3 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอน หมู่ที่15 ตำบลหนองขอน - ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุวรรณวารี หมู่ที่13 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างโหง่นใต้ หมู่ที่5 ตำบลหนองไฮ - บ้านทรายทอง หมู่ที่2 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทราย หมู่ที่3 ตำบลบ้านไทย - บ้านค้อทอง หมู่ที่4 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองศาลา หมู่ที่3 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 05 ตุลาคม 2564 pdf
ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลางทั้งหมด

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่11 ตำบลหัวเรือ - บ้านนาไหทอง หมู่ที่5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 28 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง หมู่ที่2 ตำบลขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่14 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี 28 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างโหง่นใต้ หมู่ที่5 ตำบลหนองไฮ - บ้านทรายทอง หมู่ที่2 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุวรรณวารี หมู่ที่13 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองศาลา หมู่ที่3 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชาสมบูรณ์ หมู่ที่6 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่6 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสามัคคี หมู่ที่12 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านก้อนเส้า หมู่ที่3 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทราย หมู่ที่3 ตำบลบ้านไทย - บ้านค้อทอง หมู่ที่4 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 26 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียง หมู่ที่5 ตำบลกระเดียน - บ้านเล้า หมู่ที่4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแค หมู่ที่6 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่7 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
ดูประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคาทั้งหมด

 
บันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขาย

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา วัฒนธรรมแห่งศรัทธาสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ.) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างหลังคาอัฒจันทร์ด้านทิศตะวันตกสนามฟุตบอลกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 26 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหาด หมู่ที่9 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ - บ้านดงบัง หมู่ที่10 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 10 คัน 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่5 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่3 ตำบลกองโพน - บ้านโนนขุมคำ หมู่ที่7 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งอะฮวนใต้ หมู่ที่9 ตำบลท่าหลวง - บ้านดอนตูม หมู่ที่6 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 20 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่16 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร - บ้านหินลาด หมู่ที่6 ตำบลกุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 18 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่4 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่1 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 18 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังกางฮุง หมู่ที่1 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 12 ตุลาคม 2564 pdf
ดูบันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขายทั้งหมด

 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0073 บ้านหนองไหล - บ้านหนองตอแก้ว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 08 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0113 บ้านบุ่งหวาย - บ้านหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 07 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0077 บ้านสำโรง - บ้านปากห้วย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 07 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างรั้วให้กับโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 11 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แบบสะพายหลัง จำนวน 6 ชุด 03 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องจักรดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 23 กรกฎาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างแพเหล็ก สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สถานีน้ำบ้านท่างอย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 20 กรกฎาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 25 พฤษภาคม 2564 pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 10 คัน ประกอบด้วย รถบรรทุก (ดีเซล ) จำนวน 6 คัน และ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 4 คัน 21 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการปรับปรุงเสริมผิมจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ. 1 - 0049 บ้านหนองไผ่ -บ้านหนองหว้า - บ้านหัวคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 12 พฤษภาคม 2564 pdf
ดูบประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้างทั้งหมด

เพชรรัตน์  บุญสะอาด
นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายจัดจ้าง
ฝ่ายทะเบียนและทรัพยสิน
Untitled Document