ประเภท : (ศขร.) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต)

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภท  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ชื่อ วันที่ลงข้อมูล Download
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 21 มิถุนายน 2562 pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (แก้ไข) ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 - 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รอบ 6 เดือน 03 พฤษภาคม 2564 pdf
แสดง 1 - 3 บทความ จากทั้งหมด 3 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]