ข้อมูลวิชาการ : (ทำเนียบฝ่ายบริหาร : ข้าราชการประจำ) นายสมหมาย กอดแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ปี 2564 - ปัจจุบัน)

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

 
 
 
]