ข้อมูลวิชาการ : (กองการเจ้าหน้าที่) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 12 พฤษภาคม 2564 pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 12 พฤษภาคม 2564 pdf
รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หัวข้อ การปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 ตุลาคม 2563 pdf
รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการ ให้พึงรักษาวินัย 19 กันยายน 2563 pdf
แสดง 1 - 4 บทความ จากทั้งหมด 4 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]