ข้อมูลวิชาการ : (กองแผนฯ) สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3) 29 กรกฎาคม 2564 pdf
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2) 29 เมษายน 2564 pdf
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผลการดำเนิงาน ไตรมาสที่1) 28 มกราคม 2564 pdf
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 23 พฤศจิกายน 2563 pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3) 30 กรกฎาคม 2563 pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผลการดำเนินงานไตรมาสที่2) 29 เมษายน 2563 pdf
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 30 มีนาคม 2562 pdf
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11 ธันวาคม 2561 pdf
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-2 30 เมษายน 2561 pdf
แสดง 1 - 10 บทความ จากทั้งหมด 10 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]