ข้อมูลวิชาการ : (กองคลัง) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563) 08 เมษายน 2563 pdf
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562) 24 กรกฎาคม 2562 pdf
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562) 01 พฤษภาคม 2562 pdf
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) 14 กรกฎาคม 2560 pdf
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) 18 เมษายน 2560 pdf
แสดง 1 - 5 บทความ จากทั้งหมด 5 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]