ข้อมูลวิชาการ : (กองพัสดุฯ) บันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขาย

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา วัฒนธรรมแห่งศรัทธาสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ.) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างหลังคาอัฒจันทร์ด้านทิศตะวันตกสนามฟุตบอลกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 26 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหาด หมู่ที่9 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ - บ้านดงบัง หมู่ที่10 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 10 คัน 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่5 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่3 ตำบลกองโพน - บ้านโนนขุมคำ หมู่ที่7 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งอะฮวนใต้ หมู่ที่9 ตำบลท่าหลวง - บ้านดอนตูม หมู่ที่6 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 20 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่4 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่1 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 18 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่16 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร - บ้านหินลาด หมู่ที่6 ตำบลกุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 18 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังกางฮุง หมู่ที่1 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 12 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่11 ตำบลโพนงาม- บ้านคำนาแซง หมู่ที่9 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 11 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่3 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านคำหาด หมู่ที่9 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 11 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสถานี หมู่ที่4 ตำบลบุ่งหวาย - บ้านโนนเกษม หมู่ที่4 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร สายบ้านหนองสนม หมู่ที่2 ตำบลบัวงาม - บ้านคำครั่ง หมู่ที่2 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว หมู่ที่2 ตำบลโพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 27 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1-0035 บ้านเอือดใหญ่ - บ้านตุงลุงเหนือ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 23 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.2114 แยกทางหลวง 2178 - บ้านโคกก่อง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 23 กันยายน 2564 pdf
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0049 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองหว้า - บ้านหัวคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 23 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.2142 แยกทางหลวงหมายเลข อบ.2050 - เชื่อมถนน รพช.อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 22 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยผับ สายบ้านผึ้งตก หมู่ที่4 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านนาโนนเหนือ หมู่ที่2 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 22 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่9 ตำบลเหล่างาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 22 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0031 บ้านน้ำคำแดง - บ้านคำไหล อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 22 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0109 บ้านคำนกเปล้า - บ้านดอนดู่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 22 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.2192 เดชอุดม - บ.นาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 21 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0078 บ้านหนองฮาง - บ้านหนองคู - บ้านผักกะย่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 21 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแดงหม้อ หมู่ที่1 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่6 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 21 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮี หมู่ที่2 ตำบลห้วยยาง - บ้านวังอ่าง หมู่ที่7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 21 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิก หมู่ที่12 ตำบลนาส่วง - บ้านป่าโมง หมู่ที่1 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 21 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแคนพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลบ้านแมด - บ้านขุมคำ หมู่ที่7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 21 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเขียน หมู่ที่12 ตำบลโนนกุง - บ้านแก้งอะฮวน หมู่ที่6 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 21 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮี หมู่ที่2 ตำบลห้วยยาง - บ้านวังอ่าง หมู่ที่7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 21 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0040 บ้านสมสะอาด - บ้านนาสะตัง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 21 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูวิไล หมู่ที่11 ตำบลขี้เหล็ก - บ้านโนนโฮม หมู่ที่5 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 21 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0026 บ้านดอนงัว - บ้านดอนน้ำคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 20 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีทางเท้า สาย อบ.ถ.1-0108 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านแอ่วขัน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชานี 20 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0117 บ้านนาไฮ- บ้านคำข่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 20 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนกเขียน หมู่ที่11 ตำบลโพนเมือง - บ้านเหล่าแค หมู่ที่7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 20 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ - บ้านนาสะเดา หมู่ที่13 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 20 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1-0002 บ้านหนองไฮ-บ้านหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 20 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่11 ตำบลพะลาน- ทางหลวงหมายเลข 2112 อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 20 กันยายน 2564 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 532 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]