ข้อมูลวิชาการ : (กองพัสดุฯ) ประกาศเลื่อนวัน การกำหนดวัน เวลา และสถานที่

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินลาด ม.3 ต.นาเรือง อ.นาเยีย-บ้านสมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 31 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำราญ ม.10 ต.เมืองเดช-เขตเทศบาลเมืองเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 02 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนงาม ม.13 ตำบลโพนงาม-บ้านโนนโพธิ์ ม.20 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 02 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม-บ้านหนองกระบือ ม.5 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 02 สิงหาคม 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 27 มิถุนายน 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 27 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ให้กับโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 27 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างรั้ว ให้กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 28 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างรั้ว ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 27 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์เหล็ก ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 26 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์เหล็ก ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 29 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างรั้ว ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 29 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างรั้วให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 29 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ให้กับโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 29 มีนาคม 2560
โครงการเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 2 รายการ 24 มีนาคม 2560
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ x ๔๖ ซม. จำนวน ๓,๘๘๖ ตัว พื่อติดตั้งอัฒจันทร์สนามกีฬากลางอุบลราชธานี 11 ตุลาคม 2559 pdf
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ x ๔๖ ซม. จำนวน ๓,๘๘๖ ตัว พื่อติดตั้งอัฒจันทร์สนามกีฬากลางอุบลราชธานี 22 กันยายน 2559 pdf
โครงการประมูลเช่ารถกระบะดัดแปลง พร้อมอุปกร์ช่วยชีวิต จำนวน ๑๓๐ คัน ระยะเวลา ๕ ปี 08 กรกฎาคม 2559 pdf
แสดง 1 - 19 บทความ จากทั้งหมด 19 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]