ข้อมูลวิชาการ : (การจัดการความรู้ (KM)) ระเบียบ/กฎหมาย

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 21 พฤศจิกายน 2557 pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 23 สิงหาคม 2557 pdf
พระราชกฤษฎีกา เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ 18 กรกฎาคม 2557 pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 07 เมษายน 2557 pdf
แสดง 1 - 4 บทความ จากทั้งหมด 4 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]