ข้อมูลวิชาการ : (กองพัสดุฯ) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 03 กันยายน 2564 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 09 สิงหาคม 2564 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 02 กรกฎาคม 2564 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 02 มิถุนายน 2564 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 05 พฤษภาคม 2564 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 02 เมษายน 2564 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 03 มีนาคม 2564 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 03 กุมภาพันธ์ 2564 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 05 มกราคม 2564 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 03 ธันวาคม 2563 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 04 พฤศจิกายน 2563 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 05 มิถุนายน 2563 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 05 พฤษภาคม 2563 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 06 มีนาคม 2563 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 03 ธันวาคม 2562 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 03 ตุลาคม 2562 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 04 กรกฎาคม 2562 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 07 มิถุนายน 2562 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 03 เมษายน 2562 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 pdf
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 12 กรกฎาคม 2561 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนา-เมษา 2561 01 พฤษภาคม 2561 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 01 มีนาคม 2561 pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการสอบราคา/ประกวดราคา ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 09 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินการสอบราคา ประกวดราคา ประจำเดือนกันยายน 2559 20 ตุลาคม 2559 pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.58 12 ตุลาคม 2558 pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.58 04 กันยายน 2558 pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.58 12 สิงหาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558 ลงวันที่ 2 ก.ค. 58 02 กรกฎาคม 2558 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 ลง 4 มิ.ย.58 04 มิถุนายน 2558 pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.58 11 พฤษภาคม 2558 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558 ลงวันที่ 2 เม.ย.58 02 เมษายน 2558 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ลง 10 มี.ค. 58 10 มีนาคม 2558 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557-มกราคม 2558 ลง 5 ก.พ. 58 05 กุมภาพันธ์ 2558 pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557 ลง 3 ธ.ค. 57 03 ธันวาคม 2557 pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.57 12 พฤศจิกายน 2557
แสดง 1 - 39 บทความ จากทั้งหมด 39 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]