ข้อมูลวิชาการ : (กองพัสดุฯ) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25 ตุลาคม 2564 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 14 ตุลาคม 2564 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนนในภารกิจ ถ่ายโอนที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 14 ตุลาคม 2564 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ตุลาคม 2564 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 08 ตุลาคม 2564 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 07 ตุลาคม 2564 pdf
เปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 23 กันยายน 2564 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 23 กันยายน 2564 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 23 กันยายน 2564 pdf
เปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 17 กันยายน 2564 pdf
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 17 กันยายน 2564 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 02 กันยายน 2564 pdf
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23 กรกฎาคม 2564 pdf
รายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3) 23 กรกฎาคม 2564 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 มิถุนายน 2564 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11 มิถุนายน 2564 pdf
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 พฤษภาคม 2564 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 พฤษภาคม 2564 pdf
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 เมษายน 2564 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ตุลาคม 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ตุลาคม 2563 pdf
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ตุลาคม 2563 pdf
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2546 26 ตุลาคม 2563 pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 12 ตุลาคม 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 กันยายน 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 24 กันยายน 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่3) 03 สิงหาคม 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 มิถุนายน 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 07 พฤษภาคม 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 07 พฤษภาคม 2563 pdf
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01 พฤษภาคม 2563 pdf
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 28 เมษายน 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 09 เมษายน 2563 pdf
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่1) 08 เมษายน 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 02 เมษายน 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 01 เมษายน 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 01 เมษายน 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 มีนาคม 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 มีนาคม 2563 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 มีนาคม 2563 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 76 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]