ข้อมูลวิชาการ : (กองพัสดุฯ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
ริบเงินประกันสัญญา เข้าเป็นรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 13 กันยายน 2564 pdf
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแพ/เรือท่องเที่ยว 22 สิงหาคม 2560
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 02 สิงหาคม 2560
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 05 เมษายน 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 13 มีนาคม 2560
ประกาศให้ ร้านนำเฮงแอร์ โดยนางสาวถิม ใจสมมาดำเนินการถอนเงินประกันภายในเวลา ๑๕ วัน 02 มิถุนายน 2559 pdf
การประชาสัมพันธ์ปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๙ 12 มกราคม 2559
สวนสัตว์อุบลมีความประสงค์จะสอบราคาเหมาทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขาภายในสวนสัตว์ 14 ตุลาคม 2558
สวนสัตว์อุบลมีความประสงค์จะสอบราคาอาหารโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ 14 ตุลาคม 2558
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์สอบราคาจ้างต่อเติมห้องรอปล่อยตัวและห้องสมานฉันท์ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี 17 กันยายน 2558
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 16 กันยายน 2558
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2557 16 มิถุนายน 2558
สรุปการพิจรณาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ และมกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด รวม ๑๓ โครงการ 05 กุมภาพันธ์ 2558
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 05 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานสรุปผลดำเนินการสอบราคา ประกวดราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง (แบบ สขร.1) 04 พฤศจิกายน 2557
ขายทอดตลาดบ้านพักครูที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 27 กันยายน 2557
แผนปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 02 กรกฎาคม 2557 pdf
แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 05 ตุลาคม 2556 pdf
แสดง 1 - 18 บทความ จากทั้งหมด 18 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]