ข้อมูลวิชาการ : (ข้อมูลประชุมสัมมนาและเอกสารวิชาการ) เอกสารวิชาการด้านการศึกษา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
การประเมินโครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 09 มกราคม 2560
การพัฒนาเอกสารประกอบกิจกรรมแนะแนว โดยวิธีจัดการเรียนรู้เชิงพหุปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 10 กันยายน 2555
แสดง 1 - 2 บทความ จากทั้งหมด 2 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]