ข้อมูลวิชาการ : (กองแผนฯ) แผนดำเนินงานประจำปี

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 08 ตุลาคม 2564 pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มเติมฉบับที่ 3 30 กันยายน 2564 pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มเติมฉบับที่ 2 13 กันยายน 2564 pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 17 พฤษภาคม 2564 pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 26 ตุลาคม 2563 pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมฉบับที่3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 15 กันยายน 2563 pdf
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 03 เมษายน 2563 pdf
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 03 เมษายน 2563 pdf
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 03 เมษายน 2563 pdf
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 31 มีนาคม 2563 pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไข ครั้งที่ 3 22 เมษายน 2562
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไข ครั้งที่ 2 25 มกราคม 2562
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไข ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 19 พฤศจิกายน 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 29 ตุลาคม 2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ของ อบจ.อบ. 26 กันยายน 2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 10 สิงหาคม 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไข ครั้งที่ 1 22 พฤษภาคม 2561
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่1 11 เมษายน 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 31 มกราคม 2561 pdf
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 29 กันยายน 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 20 กันยายน 2559 pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 15 สิงหาคม 2559 pdf
แบบฟอมแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2559 27 ตุลาคม 2558 excel
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 15 ตุลาคม 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 10 พฤศจิกายน 2557
เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 23 พฤศจิกายน 2556 pdf
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 19 กรกฎาคม 2556
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 20 ธันวาคม 2555
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตัวอย่าง) 08 พฤศจิกายน 2555
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 10 สิงหาคม 2554
แผนการดำเนินงาน ปี 2554 30 ธันวาคม 2553
แผนการดำเนินงาน ปี 2551 24 สิงหาคม 2550
แผนการดำเนินงาน ปี 2550 24 มกราคม 2550
แผนการดำเนินงาน ปี 2549 01 กุมภาพันธ์ 2549
แผนการดำเนินงาน ปี 2548 01 กุมภาพันธ์ 2549
แสดง 1 - 35 บทความ จากทั้งหมด 35 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]