ข้อมูลวิชาการ : (กองแผนฯ) แผนพัฒนาสามปี

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 22 มิถุนายน 2560 pdf
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 22 มิถุนายน 2560 pdf
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 28 มีนาคม 2560
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 28 มีนาคม 2560
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ 07 กุมภาพันธ์ 2560 pdf
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 09 มกราคม 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 20 กันยายน 2559 pdf
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 20 กันยายน 2559 pdf
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 15 สิงหาคม 2559 pdf
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 15 สิงหาคม 2559 pdf
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 21 กรกฎาคม 2559 pdf
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 21 กรกฎาคม 2559 pdf
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 17 กุมภาพันธ์ 2559 pdf
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 11 มกราคม 2559 pdf
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 16 กันยายน 2558
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 16 กันยายน 2558
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม 3 16 กันยายน 2558
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เปลี่ยนแปลง 3 16 กันยายน 2558
การใช้แผนพัฒนา 3 ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2559-2561) 03 กันยายน 2558
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 10 พฤศจิกายน 2557
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 10 พฤศจิกายน 2557
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 27 สิงหาคม 2557
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 11 มิถุนายน 2557
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 11 มิถุนายน 2557
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 30 มีนาคม 2557 pdf
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 30 มีนาคม 2557 pdf
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) 15 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 08 มกราคม 2557
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2557 - 2559) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 10 พฤศจิกายน 2556 pdf
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 17 กันยายน 2556 pdf
แผนพัฒนาสามปR (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 03 มิถุนายน 2556
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) 03 มิถุนายน 2556
การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ 01 มีนาคม 2556
การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 24 ธันวาคม 2555
การใช้แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) 08 พฤศจิกายน 2555
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553 - 2555 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 27 พฤศจิกายน 2552
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553 - 2555 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 16 ตุลาคม 2552
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552 - 2554 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 08 กันยายน 2552
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552 - 2554 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 03 กรกฎาคม 2552
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 54 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]