ข้อมูลวิชาการ : (กองพัสดุฯ) ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0073 บ้านหนองไหล - บ้านหนองตอแก้ว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 08 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0077 บ้านสำโรง - บ้านปากห้วย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 07 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0113 บ้านบุ่งหวาย - บ้านหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 07 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างรั้วให้กับโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 11 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แบบสะพายหลัง จำนวน 6 ชุด 03 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องจักรดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 23 กรกฎาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างแพเหล็ก สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สถานีน้ำบ้านท่างอย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 20 กรกฎาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 25 พฤษภาคม 2564 pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 10 คัน ประกอบด้วย รถบรรทุก (ดีเซล ) จำนวน 6 คัน และ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 4 คัน 21 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการปรับปรุงเสริมผิมจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ. 1 - 0049 บ้านหนองไผ่ -บ้านหนองหว้า - บ้านหัวคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 12 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.3181 บ้านห้วยข่า - บ้านคำบาก ทางหลวงหมายเลข 2254 (ตอนห้วยข่า) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 02 เมษายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายอบ.2064 บ้านกลาง - บ้านโพธิ์ไทร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 02 เมษายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายอบ.ถ.1-0021 บ้านตาลสุม - บ้านคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 02 เมษายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายอบ.ถ.1-0126 บ้านดอนใหญ่ - บ้านหนองแสงใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 02 เมษายน 2564 pdf
โครงการถนนในภารกิจถ่ายโอน ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27 มกราคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข่ามห้วยผับ สายบ้านผึ้งตก หมู่ที่4 ตำบลโนนผึ่ง - บ้านโนนเหนือ หมู่ที่2 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 01 ธันวาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5คัน 30 พฤศจิกายน 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4ล้อ จำนวน 6คัน 01 ตุลาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่11 ตำบลเขื่องใน - บ้านกุดตากล้า หมู่ที่3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 18 สิงหาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างโรงอาหารจำนวน 1หลัง ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 22 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 10คัน 17 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างแพเหล็ก สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำท่างอย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 26 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4ล้อ จำนวน 6คัน 25 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหาดน้อย หมู่ที่16 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านไพบูลย์ หมู่ที่3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีี 23 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน เครื่องยนต์ดีเซล 4จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1คัน 27 มีนาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยขัดไหล่ สายบ้านหินดาน หมู่ที่6 ตำบลโพธิ์ไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3151 อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 19 มีนาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน 30 ตุลาคม 2562
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม - บ้านสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 19 สิงหาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นในเขตพื้นที่ห้วยธาตุ บ้านทองหลาง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ศรี เชื่อมตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 15 สิงหาคม 2562 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยขัดไหล่ สายบ้านหินดาน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3151 อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 25 กรกฎาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 2 หมุ่ที่ 5 ตำบลโพนงาม - บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 26 มิถุนายน 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 2 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม - บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 25 มิถุนายน 2562
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม - บ้านสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 11 มิถุนายน 2562
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 หลัง 29 พฤษภาคม 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุม จังหวัดอุบลราชธานี 23 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า จำนวน 2 คัน 16 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ตำบลตระการ-บ้านสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 25 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก-บ้านคำไฮน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม - บ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงแผ่ยดินหมายเลข 2112 - บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 122 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 Next>
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]