ข้อมูลวิชาการ : (กองพัสดุฯ) ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายอบ.ถ.1-0021 บ้านตาลสุม - บ้านคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 21 มกราคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายอบ.2064 บ้านกลาง - บ้านโพธิ์ไทร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 20 มกราคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามแยกเมืองใหม่ หมู่ที่19 ตำบลเขมราฐ - บ้านหนองเมืองชุ่ม หมู่ที่11 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 22 ธันวาคม 2563 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารโดมสนามกีฬาภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี 02 ธันวาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานบ้านโนนสังข์ หมู่ที่3 ตำบโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านคำหาด หมู่ที่9 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 02 ธันวาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่9 ตำบลธาตุ - บ้านหนามแท่ง หมู่ที่3 ตำบลคุขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 22 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังกางฮุล หมู่ที่1 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 22 กรกฎาคม 2563 pdf
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอสิรินธร (ด่านช่องเม็ก) 10 มิถุนายน 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2400ซีซี จำนวน 10คัน 26 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน จำนวน 4คัน 22 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์(โรงยิมเอนกประสงค์) อ.ม่วงสามสิบ 03 กันยายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสลสายบ้านประหูต ฯลฯ เพิ่มเติม 21 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองใหม่ ม.17 ต.เมืองเดช 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโปร่งเจริญ ม.3 - บ้านดอนชาด ม.2 ต.สองคอน 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวงาม 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไหล่ธาตุ 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำคำ 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่านฮัง ม.8 ต.พังเคน อ.นาตาล 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบาก ม.6 ต.หนองผือ 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประหูต 09 เมษายน 2553
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนแสนสุข ม.12 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านดอนชาด ม.2 ต.สองคอน 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าก่อ ม. 8 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแดง 09 เมษายน 2553 pdf
เสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนาพะเนียงออ 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วงเจียด ม.8 ต.เจียด อ.เขมราฐ 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาส่วง ม.10 09 เมษายน 2553
เสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านกลาง ม.15 ต.กลาง – บ้านหนองยาว ม.9,10 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม 09 เมษายน 2553
เสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา ม.30 ต.เมืองเดช – บ้านนาเจริญ ฯลฯ 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนศิลา ม.7 ต.หนองนกทา 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนกอย 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญ ม.1,10 ต.นาเจริญ 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำอุดม 09 เมษายน 2553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองทุ่ง ม.6 ต.แก้งเหนือ 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสวนฝ้าย ม.7 ต.สมสะอาด - บ้านสวนสวรรค์ 09 เมษายน 2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อรถบดล้อยางชนิด 7 ล้อ ขนาด 15 ตัน จำนวน 1 คัน จำนวน 1 โครงการ 27 สิงหาคม 2552
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาฯ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง 30.00 เมตร สุง 2.50 เมตร บ้านนาโพธิ์ ม.6 ต.นาโพธิ์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 27 สิงหาคม 2552
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อรถบรรทุกลากจูง พร้อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ จำนวน 1 คัน 19 มิถุนายน 2552
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประซื้อครุภัณฑ์พร้อมตกแต่งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง 19 มิถุนายน 2552
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย อบ 2064 สายทางบ้านกลาง-บ้านโพธิ์ไทร อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 21 พฤษภาคม 2552
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 41 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]