ข้อมูลวิชาการ : (กองพัสดุฯ) ข่าวประกาศประกวดราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จำนวน 10 ลำ 02 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีรตเสริมเหล็ก สายบ้านวังกางฮุง หมู่ที่1 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 31 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 10 คัน 31 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผึ้งตก หมู่ที่4 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านหนองขาม หมู่ที่10 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 27 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตูม หมู่ที่6 ตำบลโนนกุง - บ้านคำแคน หมู่ที่4 ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 26 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างหลังคาอัฒจันทร์ด้านทิศตะวันตกสนามฟุตบอลกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 24 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 10 คัน 23 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จำนวน 10ลำ 20 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา วัฒนธรรมแห่งศรัทธาสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ.) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 13 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยผับ สายบ้านผึ้งตก หมู่ที่4 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านนาโนนเหนือ หมู่ที่2 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 13 สิงหาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 06 สิงหาคม 2564 pdf
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แบบสะพายหลัง จำนวน 6 ชุด 05 สิงหาคม 2564 pdf
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 180 X 178 X 75 ซม.จำนวน 120 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 โรงเรียน 05 สิงหาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผักหนอก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย - บ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 05 สิงหาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 05 สิงหาคม 2564 pdf
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางเทิง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่น้อย - บ้านหนองเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 04 สิงหาคม 2564 pdf
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษาวัฒนธรรมแห่งศรัทธา สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ศ.อ.ศ.อ.) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 04 สิงหาคม 2564 pdf
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 10 คัน ประกอบด้วย รถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 6 คัน เเละรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 4 คัน 29 กรกฎาคม 2564 pdf
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 12 ชุด 22 กรกฎาคม 2564 pdf
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จำนวน 10 ลำ 22 กรกฎาคม 2564 pdf
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจ แบบสะพายหลัง จำนวน 6 ชุด 20 กรกฎาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 19 กรกฎาคม 2564 pdf
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 19 กรกฎาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 15 กรกฎาคม 2564 pdf
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 145 เเรงม้า จำนวน 2 คัน ให้กับโรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เเละโรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 15 กรกฎาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ 10 ตำบลขี้เหล็ก - บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 15 กรกฎาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยข่า - บ้านแข้ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 06 กรกฎาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง - บ้านไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามนสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 06 กรกฎาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังกางฮุง หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 06 กรกฎาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 06 กรกฎาคม 2564 pdf
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 28 มิถุนายน 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 660 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 โรงเรียน 01 มิถุนายน 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่มีทางเท้า สาย อบ.ถ.1 - 0108 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านแอ่วขัน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤษภาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่มีทางเท้า สาย อบ.3089 บ้านโนนบาก - บ้านห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤษภาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤษภาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่มีทางเท้า สาย อบ.3089 บ้านโนนบาก - บ้านห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤษภาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0104 บ้านสวาท - บ้านโนนรังใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลสงยาง - บ้านลาดควาย หมู่ที่ 1 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2564 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 786 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]