ข้อมูลวิชาการ : (กองแผนฯ) การจัดบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU)

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
แนวทางการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่าง อปท. 2549 12 พฤศจิกายน 2552
เอกสารชี้แจงการเข้าร่วมเป้นสมาชืก พทอ. 12 พฤศจิกายน 2552
แสดง 1 - 2 บทความ จากทั้งหมด 2 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]