การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2563

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559

[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]