โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(สน.ศท.3/12) จำนวน 1 หลัง
กองพัสดุและทรัพย์สิน25 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]