+34
°
C
+35°
+25°
อุบลราชธานี
, 29
+35° +26°
+34° +25°
+35° +26°
+35° +26°
+35° +28°
+35° +28°
ดูพยากรณ์ใน 7 วัน

 
ข่าววันที่ : 29 ตุลาคม 2564
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
 
ข่าววันที่ : 29 ตุลาคม 2564
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
 
ข่าววันที่ : 29 ตุลาคม 2564
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
 
ข่าววันที่ : 28 ตุลาคม 2564
อบจ อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานีประจำเดือนตุลาคม 2564
 
ข่าววันที่ : 28 ตุลาคม 2564
อบจ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม " เข็มที่สอง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน หมู่ที่19 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0097 บ้านนาสีดา - บ้านกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่11 ตำบลหัวเรือ - บ้านนาไหทอง หมู่ที่5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี pdf
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง หมู่ที่2 ตำบลขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่14 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสามัคคี หมู่ที่12 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านก้อนเส้า หมู่ที่3 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ pdf
ดูข่าวประกาศทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง pdf
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 pdf
ประชาสัมพันธ์โครงการใช้จ่ายเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด pdf
ริบเงินประกันสัญญา เข้าเป็นรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี pdf
ประกาศ อบจ.อุบลฯ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่จะว่างลง กรณีเกษียณอายุราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี pdf
ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี pdf
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 
เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเธญเธ‡เธ„เนŒเธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธชเนˆเธงเธ™เธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เธญเธธเธšเธฅเธฃเธฒเธŠเธ˜เธฒเธ™เธต